äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord beskriver vem som äger vad i äktenskapet, eller snarare vem som ska äga vad om ni skiljer er. Om ni saknar äktenskapsförord kommer värdet av all egendom som någon av er äger att betraktas som gemensam egendom, giftorättsgods och delas lika vid skilsmässa.

Genom att tydligt skriva ned vad som är giftorättsgods och vad som är enskild egendom kan ni göra ert framtida liv mycket enklare.

Eftersom alla äktenskap är unika på den här punkten finns inga bra färdiga mallar. Vi rekommenderar istället att ni tar hjälp av en specialist med att skriva äktenskapsförordet.

Varför behöver jag ett äktenskapsförord?

Är kärleken för evigt? En gång i tiden förutsattes det, men nu ser verkligheten lite annorlunda ut. Det kan finnas många skäl till att skilja sig och det måste inte alltid vara uppslitande, men om den ena av er äger mer än den andre när ni gifter er, eller om en av er kanske har sitt eget privata projekt kan det lätt uppstå onödiga konflikter oavsett hur goda vänner ni är.

Utan äktenskapsförord slutar en skilsmässa obönhörligen med att era tillgångar delas lika. Genom att komma överens i förväg och skriva ned detta slipper ni ännu en konflikt.

Hur skriver vi äktenskapsförord på rätt sätt?

Det går att hitta mängder av mallar för äktenskapsförord på nätet, men just äktenskapsförord är en sådan där sak som är svår att göra en bra mall för. Varje situation är unik och om ni använder en mall finns risken att det blir fel i slutändan.

Att anlita en jurist för att skriva äktenskapsförord är billigt jämfört med att behöva anlita två jurister för att reda ut er skilsmässa senare.

Äktenskapsförord registreras av Skatteverket

Det finns inga speciella krav på hur ett äktenskapsförord ska skrivas, men när det är skrivet ska det alltid skickas in till Skatteverket för registrering. Det gäller även om ni ändrar äktenskapsförordet eller senare upphäver det.

Går det att ändra eller upphäva äktenskapsförordet?

Ja. Så länge ni båda är överens finns det inget hinder för att upphäva eller ändra ett äktenskapsförord. Har ni inget äktenskapsförord sedan tidigare, men vill skriva ett går det också att ordna.

Vad är giftorättsgods och vad är enskild egendom?

Giftorättsgods är all egendom som finns inom ett äktenskap, som inte är enskild egendom. Vid skilsmässa delas värdet av allt giftorättsgods lika.

Enskild egendom ägs och disponeras enskilt av ena maken i ett äktenskap och påverkas inte av skilsmässa. För att du ska kunna ha enskild egendom krävs ett äktenskapsförord som du och din tilltänkta i allmänhet skriver innan ni gifter er. I äktenskapsförordet ska framgå tydligt vilken egendom som är enskild och vem den tillhör. Allt annat ni äger innan och under äktenskapet blir automatiskt giftorättsgods.

Varför ska vi anlita en jurist för att skriva äktenskapsförord?

En skilsmässa är jobbig för de flesta. Var snälla mot era framtida jag och gör den inte jobbigare än nödvändigt genom att ni ska behöva strida om ett slarvigt skrivet äktenskapsförord.

Vissa jurister lever gott på människors osämja vid skilsmässa. Ett slarvigt skrivet äktenskapsförord kan mycket väl leda till en dyr och slitsam tvist. Genom att anlita en jurist vet ni att äktenskapsförordet blir korrekt skrivet. Det blir en liten kostnad nu, för att ni ska slippa mycket större kostnader och konflikter senare.

Kontakta oss

Ring oss:

070 223 31 33

Telefontider: Måndag till fredag, 09:00 – 16:00

Maila till oss:

info@jmjuristbyra.se

Du kan alltid maila oss!

Skicka ett meddelande direkt till oss:

    Namn

    E-post (frivilligt)

    Telefon

    Meddelande