arvskifte

Vad är ett arvskifte?

Arvskifte är sista steget i boutredningen, som startas när någon dött, för att reda ut vilka som ska ärva den dödes egendom. Arvskiftet är den del av processen där egendomen förs över, skiftas, från dödsboet till arvingarna, som blir nya ägare.

Om arvingarna är överens blir arvskiftet enkelt och kan göras av arvingarna själva. Finns det bara en arvinge görs det automatiskt. Om ni är flera och inte kommer överens kan ni ansöka hos tingsrätten om att få hjälp av en skiftesman.

Hur lång tid tar arvskiftet?

Själva arvskiftet behöver inte ta lång tid om alla är överens och skriver under skiftesbrevet. Eftersom alla arvingar redan blivit kontaktade tidigare under processen, i samband med bouppteckningen ska alla ha fått information om detta.

Det finns dock ingen tidsgräns för arvskiftet men om processen drar ut på tiden i onödan finns möjlighet att få hjälp av en skiftesman även till detta. Tingsrätten hjälper er med detta.

Vad är en arvskifteshandling?

Arvskifteshandlingen eller arvskiftesavtalet är helt enkelt det avtal ni arvingar skriver under när ni kommit överens om hur egendomen i dödsboet ska fördelas mellan er. Den ska inte skickas in och registreras någonstans, så spara den på ett säkert ställe.

När behövs en arvskifteshandling?

En arvskifteshandling måste skrivas och undertecknas när det finns mer än en arvinge och alla arvingarna måste vara överens. Kan ni inte komma överens finns möjlighet att ansöka hos Tingsrätten om att få hjälp av en skiftesman.

Om du är ensam arvinge behövs ingen arvskifteshandling. Istället blir dödsboets tillgångar dina så snart bouppteckningen registrerats av skatteverket.

Kan vi skifta bara delar av arvet?

Ni måste inte skifta arvet alls, eller så kan ni göra ett partiellt arvskifte och låta delar av egendomen ligga kvar i dödsboet. En vanlig situation är om dödsboet innehåller en värdepappersportfölj. Då kan resten av egendomen skiftas, men värdepappersportföljen ligga kvar i dödsboet som därefter delar ut avkastningen till arvingarna.

Varför ska vi anlita en jurist vid arvskifte?

Ett dödsfall inom släkten är alltid uppslitande och även om ni vanligtvis är goda vänner eller åtminstone håller god min inom släkten kan ett dödsfall ställa till det och dra upp undanträngda känslor och gamla konflikter till ytan igen.

Att sköta ett arvskifte är kanske inte så svårt, men att anlita en utomstående person i form av en erfaren familjejurist som ni alla litar på kan göra processen lättare för er alla. Det är tillräckligt mycket att hantera ändå i samband med ett dödsfall.

Hör gärna av dig till oss om ni vill ha hjälp med arvskifte, så berättar vi mer om hur vi kan underlätta för er att göra processen lättare.

Kontakta oss

Ring oss:

070 223 31 33

Telefontider: Måndag till fredag, 09:00 – 16:00

Maila till oss:

info@jmjuristbyra.se

Du kan alltid maila oss!

Skicka ett meddelande direkt till oss:

    Namn

    E-post (frivilligt)

    Telefon

    Meddelande