bodelning

Vad innebär bodelning?

Bodelning innebär helt enkelt att det gemensamma boet delas upp. De flesta bodelningar sker i samband med skilsmässa eller när någon av makarna dött, men det går också att göra bodelning inom äktenskapet. Även sambopar som separerar kan genomföra en bodelning för gemensam bostad och bohag.
En bodelning kan bara slutföras om ni är överens. Den måste inte registreras någonstans men bör göras skriftligen, så att det går att visa i efterhand vad som avtalats. Vid en skilsmässa, där ni inte kan komma överens går det ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare som försöker lösa tvisten på frivillig väg och i sista hand med tvång.

Bodelning – Hur långt efter skilsmässan?

Det finns inga absoluta regler för hur snabbt ni måste genomföra bodelning vid skilsmässa, men bäst för er båda är om bodelningen blir klar så fort som möjligt efter skilsmässan. För sambor som separerar krävs det att en av er ansöker om bodelning inom ett år efter separationen.

Vad är ett bodelningsavtal?

Bodelningsavtalet eller bodelningshandlingen är det dokument där ni listar all er gemensamma egendom, värderar den och bestämmer hur den ska delas upp. Som gemensam egendom räknas allt giftorättsgods men inte enskild egendom. För er som varit sambo och separerat ingår enbart den gemensamma bostaden och bohaget.
När båda parter är nöjda med bodelningsavtalet skriver ni under och kan slutföra bodelningen. Den kan också registreras hos Skatteverket men det är frivilligt.

Bodelning för sambor

När sambor separerar måste en av er ansöka om bodelning inom ett år. Enligt lagen begränsas sambors gemensamma egendom till den gemensamma bostaden och bohaget. All övrig egendom tillhör den vars namn finns på köpekontraktet eller motsvarande, eller den som betalat för den.

Bodelning efter skilsmässa

Bodelning efter skilsmässa görs oftast frivilligt av de före detta makarna som gemensamt skriver ned och värderar allt giftorättsgods och alla skulder på ett sätt som de är överens om. Därefter kan egendomen förhoppningsvis också delas upp och bodelningen slutföras utan konflikt.
I de fall där de ni inte kan komma överens går det att ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare som försöker komma fram till en frivillig uppgörelse, eller som i värsta fall får göra en bodelning med tvång.

Varför ska vi anlita en jurist vid bodelning?

På papperet är bodelningen mycket enkel att göra, men det kan snabbt bli krångligt om det uppstår konflikt kring någon detalj. Dessutom finns alltid risken att ni gör något fel som kan leda till tvister och problem i framtiden.
Att anlita en erfaren familjejurist, som ni båda litar på, för bodelningen är ett billigt sätt att göra processen lättare. Vi ser till att det blir rätt från början och kan också hjälpa er lösa mindre tvister som kan uppstå om detaljerna. Ring oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Ring oss:

070 223 31 33

Telefontider: Måndag till fredag, 09:00 – 16:00

Maila till oss:

info@jmjuristbyra.se

Du kan alltid maila oss!

Skicka ett meddelande direkt till oss:

Skicka din förfrågan