bouppteckning

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en sammanställning av alla tillgångar och skulder efter någon som dött. Den är en del i boutredningen och är underlag för arvskiftet, alltså när dödsboets tillgångar slutligen fördelas mellan arvingarna.

Det är viktigt att arbetet med bouppteckningen påbörjas så snart som möjligt efter ett dödsfall och att den som utför arbetet har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna göra det på ett korrekt sätt. Därför är det vanligt att ta hjälp av en jurist för hela eller delar av boutredningen.

Hur går en bouppteckning till?

Bouppteckningen går till så att dödsboets alla tillgångar och skulder listas och att allting värderas. Många väljer att anlita en oberoende person, ofta kallad boutredningsman eller testamentsexekutor till detta.

I arbetet ingår också att ta reda på eventuellt testamente och att hitta alla arvingar. Bouppteckningen, testamentet och arvsordningen ska sedan fastställas vid en bouppteckningsförrättning, som måste hållas inom tre månader efter dödsfallet.

Hur går en bouppteckningsförrättning till?

Bouppteckningsförrättningen är ett möte där bouppteckningen och vilka som har arvsrätt enligt lag och testamente, gås igenom och fastslås. Till mötet kallas alla arvingar och efterarvingar, enligt lag och testamente, och efterarvingar från eventuella tidigare äktenskap.

Bouppteckningsförrättningen ska ledas av två förrättningsmän som inte får vara arvingar till den döde. Resultatet av förrättningen är en fastställd bouppteckning som ska skickas in och registreras hos Skatteverket.

Vad måste ingå i bouppteckningen?

Bouppteckningen ska lista den dödes alla tillgångar och skulder, värderade efter bästa förmåga. Den ska också innehålla information om alla arvingar och efterarvingar, i enlighet med gällande lagregler och eventuellt testamente.

Bouppteckningen är ett offentligt dokument som ska skickas in och registreras hos Skatteverket. Den visar vilka som har rätt att företräda dödsboet och förvalta egendomen som ingår.

Ibland är tillgångarna i dödsboet mycket små och kanske inte ens täcker kostnaderna för begravning. I sådana fall behöver ingen bouppteckning skickas in. Istället finns möjlighet att få hjälp av kommunens socialkontor med att lämna in en förenklad dödsboanmälan.

Vem kan vara bouppteckningsman?

De flesta väljer att anlita en extern person, som kallas boutredningsman eller testamentsexekutor, för att förvalta dödsboet. Det finns inget lagkrav på att anlita en extern person. En anhörig till den döde, med god kännedom om den dödes tillgångar och skulder, kan sköta jobbet och kallas då bouppgivare.

Bouppteckningsförrättningen måste däremot ledas av två utomstående personer, oavsett vem som sköter förarbetet. Det är vanligt att åtminstone en av dessa personer även är inblandad tidigare, för att säkerställa att allt blir rätt utfört.

Varför anlita en jurist vid bouppteckning?

De flesta väljer att anlita en jurist för att sköta bouppteckningen. Det är ett tidskrävande arbete som kräver kunskap och arbete för att bli rätt från början. När någon anhörig har dött är det mycket som behöver hanteras, inte minst alla känslor. Att dessutom behöva ta hand om ett dödsbo kan lätt bli en sak för mycket.

Hör gärna av dig till oss om du behöver råd och hjälp. Vi har lång erfarenhet av arbete med bouppteckningar och hjälper er gärna med hela eller delar av arbetet.

Kontakta oss

Ring oss:

070 223 31 33

Telefontider: Måndag till fredag, 09:00 – 16:00

Maila till oss:

info@jmjuristbyra.se

Du kan alltid maila oss!

Skicka ett meddelande direkt till oss:

Skicka din förfrågan