Förvaring av testamenten

Förvaring av testamenten

Testamentet är en viktig rättshandling omgärdad av särskilda formkrav. Om originalet försvinner eller förstörs riskerar förordnandet att upphöra.

Traditionellt har många därför valt att förvara sitt testamente i bankfack. Många banker väljer emellertid nu att sluta med bankfack.

Vi erbjuder ett alternativ där vi förvarar testamentet till testator går bort, därefter skickas testamentet till dödsboet eller till en person ni väljer ska motta testamentet. Ni kan när som helst begära att förvaringen upphör varpå testamentet skickas till er. Under första året har ni möjlighet att göra ändringar i testamentet, därefter innebär ändringar att förvaringen upphör.

Pris: 1495:- livstidsförvaring

Kontakta oss

Ring oss:

070 223 31 33

Telefontider: Måndag till fredag, 09:00 – 16:00

Maila till oss:

info@jmjuristbyra.se

Du kan alltid maila oss!

Skicka ett meddelande direkt till oss:

    Namn

    E-post (frivilligt)

    Telefon

    Meddelande