samboavtal

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är ett dokument där du talar om vem som ska företräda dig och fatta beslut åt dig om du i framtiden blir oförmögen att göra det själv, på grund av sjukdom som till exempel demens, en olycka eller annan plötslig händelse.

Vi lever allt längre. Tyvärr är det inte alltid vi fortsätter vara klara i huvudet lika länge som våra kroppar lever. Tidigare har detta lett till besvärliga situationer där det varit svårt att avgöra vem som får fatta beslut för den som blivit dement eller av annan anledning inte är förmögen att göra det själv.

Lagen om framtidsfullmakter, som började gälla 1 juli 2017 ger var och en möjlighet att utse sin eller sina företrädare, som kan träda in när det behövs.

Vem kan jag utse som företrädare i en framtidsfullmakt?

Du kan utse vem du vill som företrädare i en framtidsfullmakt, men personen måste vara myndig och ska förstås ha gått med på att vara din företrädare.

Vanligt är att sambor och gifta par ger varandra framtidsfullmakter, men du kan också utse någon helt utomstående person. Du kan till och med utse flera personer som får företräda dig var för sig eller tillsammans.

Du kan också utse olika företrädare för olika typer av beslut, till exempel en för ekonomiska beslut, en annan för juridiska frågor och en tredje för personliga angelägenheter.

Hur skriver jag en framtidsfullmakt?

Det finns inga speciella formkrav på hur en framtidsfullmakt ska vara formulerad, men det måste framgå tydligt att det är en framtidsfullmakt, för vilka beslut den gäller. Det är förstås viktigt din ställföreträdare pekas ut tydligt, så att det inte råder tveksamhet kring vem du utsett.

En framtidsfullmakt måste bevittnas av två personer som ska vara samtidigt närvarande när den undertecknas. Vittnena måste vara myndiga och får inte vara anhöriga till dig som skriver fullmakten.

Om du tänker skriva en framtidsfullmakt och vill vara säker på att den kommer att fungera som avsett i framtiden kan det vara bra att be en jurist om råd och kanske även hjälp med att skriva den.

Varför ska jag skriva framtidsfullmakt?

Det finns många historier om människor som tvingats bevittna hur deras äldre släktingar råkat ut för sol och vårare eller rena svindlerier och funnit sig maktlösa att ingripa och förhindra att deras arv slösas bort av skrupellösa personer.

Genom att ge en framtidsfullmakt till din äkta hälft, sambo, dina barn eller någon annan du verkligen litar på kan du undvika detta och säkerställa att det du tjänat och sparat ihop går till att trygga din ålderdom och efter din död kommer dina arvingar tillgodo.

Varför ska jag anlita en jurist för min framtidsfullmakt?

Med en framtidsfullmakt ger du någon annan makt – stor makt – att förvalta dina tillgångar och fatta övriga beslut åt dig. Det är viktiga saker som står på spel och det är viktigt att göra rätt så att din framtidsfullmakt får den verkan du tänkt dig och inte missbrukas.

Därför är det alltid en bra ide att ta hjälp av en jurist. Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med din framtidsfullmakt.

Kontakta oss

Ring oss:

070 223 31 33

Telefontider: Måndag till fredag, 09:00 – 16:00

Maila till oss:

info@jmjuristbyra.se

Du kan alltid maila oss!

Skicka ett meddelande direkt till oss:

    Namn

    E-post (frivilligt)

    Telefon

    Meddelande