kontrakt

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett dokument du kan skriva om du skänker bort någonting du äger, som gåva, till en person eller organisation. Det finns inget tvång att skriva gåvobrev i de flesta fall och för gåvor av mindre värde finns oftast ingen anledning att skriva gåvobrev.

Om du skänker bort någonting av större värde kan det vara bra idé att skriva ett gåvobrev. Det visar att mottagaren verkligen äger gåvan och talar om eventuellt övriga villkor. I vissa fall kan en gåva räknas som förskott på arv och gåvobrevet kan då tydliggöra vad som gäller.

Om du skänker bort mark eller annan fast egendom måste du skriva ett gåvobrev för att gåvan ska kunna genomföras, eftersom det är ett krav från Lantmäteriet för att bevilja lagfart.

Vem får bevittna ett gåvobrev?

Gåvobrev får bevittnas av vem som helst som är minst 15 år gammal, inte psykisk sjuk och inte har något direkt samband med gåvobrevet eller gåvan. I de flesta fall krävs inte vittnen för gåvobrev. Om du känner dig osäker bör du fråga en jurist om råd.

Gåvobrev fastighet

Om du ger bort lös egendom finns inget krav på gåvobrev, men när gåvan är en fastighet krävs det att du skriver ett bevittnat gåvobrev som måste registreras av Skatteverket och därefter bifogas när mottagaren av gåvan ansöker hos lagfart hos Lantmäteriet.

Om du tänker ge bort en fastighet kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att se till att alla detaljer i gåvobrevet blir rätt och att processen blir snabb och smidig.

Gåvobrev bostadsrätt

Om du vill ge bort en bostadsrätt behöver du i allmänhet skriva ett gåvobrev, men det finns färre regler än när det gäller fastigheter. Du måste inte skriva ett bevittnat gåvobrev och ingenting behöver registreras hos Skatteverket eller Lantmäteriet. Däremot måste bostadsrättsföreningen meddelas så att in- och utträde kan göras, precis som om bostadsrätten såldes.

Tänk på att om ni är gifta eller sambor med lägenheten som gemensam bostad måste båda godkänna gåvan och skriva under gåvobrevet, oavsett vem som formellt står som ägare.

Gåvobrev pengar

Det finns inget krav på gåvobrev om du ger bort pengar, men om det gäller större belopp kan det ändå vara en bra idé om mottagaren tillhör dina arvingar. Det kan nämligen hända att gåvan senare kan komma att betraktas som förskott på arv.

Om inget gåvobrev finns som talar om vad som gäller kan din gåva i framtiden bli föremål för onödiga och uppslitande konflikter, eftersom det inte går att bevisa om den var förskott på arv eller inte.

Varför anlita en jurist för att ta fram gåvobrev?

Något så enkelt som att ge bort pengar, en bostad eller någonting annat värdefullt kan verka enkelt nu, men det som är solklart och enkelt idag kan lätt skapa konflikter mellan dina efterlevande i framtiden.

Om du tänker ge bort något av större värde, särskilt om mottagaren är en av dina arvingar, är det alltid en bra idé att rådfråga en jurist och kanske även ta hjälp med att skriva gåvobrevet. Det är ett lågt pris för att undvika framtida problem, efter din död.

Kontakta oss

Ring oss:

070 223 31 33

Telefontider: Måndag till fredag, 09:00 – 16:00

Maila till oss:

info@jmjuristbyra.se

Du kan alltid maila oss!

Skicka ett meddelande direkt till oss:

    Namn

    E-post (frivilligt)

    Telefon

    Meddelande