samboavtal

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett dokument som visar att en låntagare, gäldenär, har en skuld till en långivare, borgenär. Du bör se till att skriva ett skuldebrev varje gång du lånar ut pengar till någon eller när det på annat uppstår en skuld, så att du senare kan driva in skulden om den som är skyldig dig pengar inte betalar självmant.

För att ett skuldebrev ska vara giltigt och ha rättsverkan måste det röra sig om en penningskuld. Det bör framgå, när skulden ska återbetalas, hur och till vem. Det ska förstås framgå av skuldebrevet vem som är gäldenär, alltså betalningsskyldig. Gäldenären måste också underteckna skuldebrevet och erkänner därigenom att skulden föreligger och godkänner villkoren i övrigt.

Vilka regler gäller för skuldebrev?

Reglerna för skuldebrev framgår Lag om Skuldebrev som innehåller bestämmelser för mängder av situationer som kan uppkomma. Att skriva ett skuldebrev måste inte vara svårt och krångligt och det måste inte göras på något speciellt sätt, men det är viktigt att det är tydligt och att alla inblandade är överens om vad som gäller.

Lagen skiljer mellan enkla och löpande skuldebrev, där enkla skuldebrev gäller för skulder till en specifik person eller organisation. För löpande skuldebrev gäller att de kan överlåtas och att vem som än innehar skuldebrevet kan utkräva betalning enligt villkoren.

Vad gäller vid betalning av skuldebrev?

Det är viktigt att alltid dokumentera när skulden enligt ett skuldebrev betalas helt eller delvis. Det gäller särskilt för löpande skuldebrev där det är bäst att anteckna på själva brevet när gäldenären har betalat.

För enkla skuldebrev kan det räcka om den som är betalningsskyldig kan visa att han eller hon betalat, men bäst är ändå att alltid anteckna direkt på skuldebrevet eller lämna ett kvitto.

När en skuld är betald i sin helhet har den som varit betalningsskyldig rätt att få skuldebrevet i original eller annars att se till att det förstörs.

När måste jag betala ett skuldebrev?

Det vanligaste är att skriva i skuldebrevet när och hur skulden ska betalas och om ränta ska betalas och hur den ska beräknas. Står det inget om betalning i skuldebrevet kan borgenären kräva betalning omgående, när som helst. Den som är gäldenär kan då också betala tillbaka skulden när som helst.

Den som har lånat vägrar betala. Hur får jag pengarna?

Om du som borgenär inte får betalt av gäldenären enligt villkoren i skuldebrevet kan du vända dig till Kronofogden och få skulden indriven. Du får betala för indrivningsarbetet men detta är pengar du senare kan kräva av gäldenären.

Att driva in en skuld genom Kronofogden bör vara sista alternativet. Ofta går det att få betalt utan att gå så långt. Det kan vara värt att rådfråga en jurist innan du lämnar en skuld till indrivning.

Varför ska jag anlita en jurist för att skriva skuldebrev?

Det finns mycket som du bör känna till när du skriver skuldebrev och i synnerhet som gäldenär behöver du kontrollera villkoren så att du förstår vad de innebär. För lite större skulder kan det vara väl värt att ni anlitar en jurist som ni båda litar på, för att skriva skuldebrevet, så slipper båda parter otrevliga och dyra överraskningar i framtiden.

Kontakta oss

Ring oss:

070 223 31 33

Telefontider: Måndag till fredag, 09:00 – 16:00

Maila till oss:

info@jmjuristbyra.se

Du kan alltid maila oss!

Skicka ett meddelande direkt till oss:

    Namn

    E-post (frivilligt)

    Telefon

    Meddelande