samboavtal

Hur skriver man ett testamente?

Du kan hitta mängder av färdiga mallar för testamente på webben, både gratis och sådana som kostar. Om du använder en bra mall, uttrycker dig klart och tydligt och ser till att två personer bevittnar när du skriver under finns alla förutsättningar att ditt testamente kommer att fungera som du tänkt dig i framtiden.

Problemet är att det finns mycket som kan bli fel och när det gäller just testamente kommer du inte att kunna finnas på plats och förklara vad du menade. Ärvdabalken innehåller ganska många regler kring vad som kan testamenteras och hur det måste göras och utan kännedom om reglerna blir det svårt att göra rätt.

Om du anlitar en kunnig familjejurist när du skriver testamente kommer du att få hjälp med att göra rätt enligt lagen, men också med att formulera ett testamente som fungerar inte bara nu, utan ett par generationer framåt. Du kan också få hjälp med förvaring och arkivering av testamentet, så att det säkert kan hittas den dagen det behövs.

Vem får bevittna ett testamente?

Reglerna är tydliga för vem som får bevittna ett testamente. Det krävs två vittnen, som måste vara 15 år eller äldre och psykiskt friska. Inget av vittnena får vara gifta eller släkt med den som skriver testamentet och de får inte vara mottagare av någonting eller närstående till någon av mottagarna i testamentet. De får inte heller företräda någon av mottagarna i något avseende.

De två vittnena ska vara samtidigt närvarande när testamentet undertecknas. De behöver inte läsa innehållet, utan ska bara kontrollera att datumet är rätt och att testatorn skriver under frivilligt och är vid sina sinnes fulla bruk.

Testamente enskild egendom

Ett av de vanligaste skälen till att skriva testamente är att du vill se till att arvet blir arvtagarens enskilda egendom. Det måste göras i testamentet eftersom det inte finns något sätt att i efterhand göra om ett arv till enskild egendom.

Om ett arv ska vara enskild egendom behöver därför framgå tydligt av testamentet.

Testamente sambor

Det enda sambor enligt lag ärver av varandra är hälften av bostaden och bohaget. Det gör sambor särskilt utsatta jämfört med gifta par. Om ni lever som sambor är det därför oftast en mycket bra idé att skriva varsitt testamente, så att inte det ni betraktar som ert gemensamma tillfaller föräldrar eller syskon om en av er avlider oväntat.

Testamente särkullbarn

Särkullbarn är barn som bara en av makarna i ett äktenskap eller samboförhållande är förälder till. Vid dödsfall har särkullbarn, enligt lag rätt att få ut sin arvslott direkt, till skillnad från gemensamma barn som måste vänta.

Om ni har begränsade tillgångar kan detta leda till att din efterlevande kanske måste sälja den gemensamma bostaden eller annan värdefull egendom, för att arvslotten ska kunna betalas ut direkt. Med ett testamente kan du motverka detta så att särkullbarnen bara ärver sin laglott, hälften av arvslotten, direkt vid din död.

Varför anlita en jurist vid testamente?

Arvsfrågor blir lätt knepiga. Det gäller särskilt de löst sammansatta familjer som är vanliga idag, där det kan finnas flera tidigare förhållanden med särkullbarn som ska ha del av det som du kanske tänkt ska tillfalla din partner eller dina nuvarande barn.

En kunnig familjejurist kan hjälpa dig att redan ut även de knepigaste arvsgångar och se till att ditt testamente fungerar som du tänkt dig. Ett tydligt testamente är ett bra sätt att unvika konflikter bland dina arvingar i framtiden.

Kontakta oss

Ring oss:

070 223 31 33

Telefontider: Måndag till fredag, 09:00 – 16:00

Maila till oss:

info@jmjuristbyra.se

Du kan alltid maila oss!

Skicka ett meddelande direkt till oss:

    Namn

    E-post (frivilligt)

    Telefon

    Meddelande